سرجمعداری دولتی وخصوصی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته1نسخه

توضیحات

۲۰۰صفحه وزیری

سرشناسه : محمودی، حسین، ‏‫۱۳۶۱ –
‏عنوان و نام پدیدآور : سرجمعداری دولتی و خصوصی/ مولف حسین محمودی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰۳ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۴۲-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : اموال دولتی — ایران — نگهداری
‏موضوع : Government property — Iran — Conservation
‏موضوع : انبارداری — ایران
‏موضوع : Warehouses — Management — Iran
‏موضوع : انبارداری — ایران — نظارت دولتی
‏موضوع : Warehouses — Management — Iran — State supervision
‏موضوع : انبار‌داری
‏موضوع : Warehouses — Management
‏موضوع : اموال دولتی — نگهداری
‏موضوع : Government property– Conservation
‏رده بندی کنگره : ‏‫JF۱۵۲۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۵۲/۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۸۹۹۱۹۵

عنوان             :   سرجمعداری دولتی وخصوصی

مولف              :   حسین محمودی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   علی کاظمی

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۶-۸۴۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.4 کیلوگرم