سخنان بزرگان تاریخ (دوزبانه)

۶۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۷۵صفحه رقعی

سرشناسه : پارسیانی، آتنا، ‏‫۱۳۷۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏-، گردآورنده
‏عنوان و نام پدیدآور : سخنان بزرگان تاریخ: دوزبانه

(فارسی- انگلیسی)/گردآوری آتنا پارسیانی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۵ص.: مصور.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۹۹۱-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : انگلیسی – فارسی.
‏موضوع : کلمات قصار
‏موضوع : Quotations
‏رده بندی کنگره : ‏‫PN۶۰۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸۰۸/۸۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۴۰۲۴۱۳
‏وضعیت رکورد : فیپا

عنوان             :   سخنان بزرگان تاریخ

گردآوری         :   آتنا پارسیانی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۹۹۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.3 کیلوگرم