سرشناسه : پارسیانی، آتنا، ‏‫۱۳۷۸‏‏‏‏‏‏‏‏‏-، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور : سخنان بزرگان تاریخ: دوزبانه

(فارسی- انگلیسی)/گردآوری آتنا پارسیانی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۵ص.: مصور.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۹۹۱-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : انگلیسی – فارسی.
‏موضوع : کلمات قصار
‏موضوع : Quotations
‏رده بندی کنگره : ‏‫PN۶۰۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸۰۸/۸۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۴۰۲۴۱۳
‏وضعيت ركورد : فیپا

عنوان             :   سخنان بزرگان تاریخ

گردآوری         :   آتنا پارسیانی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۹۹۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸