‏سرشناسه : فاخر، فرشته، ‏‫۱۳۵۹ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : زن جامعه من / فرشته فاخر.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۲۰ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۱۸-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های کوتاه فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Short stories, Persian — 20th century
‏موضوع : زنان– داستان
‏موضوع : Women– Fiction
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۶ / الف۳۶ز۹ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۷۱۰۶۸۰

عنوان             :   زن جامعه من

مولف              :   فرشته فاخر

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۷-۶۱۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸