سرشناسه : فروغی، ساویز، ‏‫۱۳۴۸ -‏‏‏‏‏‬‬‬
‏عنوان و نام پديدآور : زن‌ها به راحتی دو نیمه می‌شوند/
مجموعه شعر و طراحی ساویز فروغی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۷.‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۰ ص.‬‬‬‬
‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۴۷-۸‬‬‬‬‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : PIR۸۳۵۶‭‬ ‭/ر۹‏‫‭‏‫‭ز۹ ۱۳۹۷‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۸‮فا‬۱/۶۲‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۵۸۵۹۳۵


زن‌ها به راحتى دونيمه مى‌شوند
مجموعه شعر و طراحی
ساویز فروغی
ناشر: نیک مهر
چاپ: اول ۱۳۹۸
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
شابک: ۸-۴۷-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸
www.nmbook.ir