سرشناسه : اکبریان، پروین، ‏‫۱۳۴۵-
‏عنوان و نام پديدآور : زنی در من گریه می‌کند[کتاب]/پروین اکبریان.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۳۳ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۵۰-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏موضوع : شعر سپید — قرن ۱۴
‏موضوع : Blank verse — 20th century
‏موضوع : قطعه‌های ادبی فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : *Literary passages, Persian — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۳۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۷۴۶۳۰۵

زنی در من گریه می‌کند

نویسنده: پروین اکبریان

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۸

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۸-۵۰-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸