زبان تصویر برای کودکان اتیسمی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۱۰۰صفحه وزیری

سرشناسه : رحیمیان، زهرا، ‏‫۱۳۴۹‏‏‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : زبان تصویر برای کودکان اتیسمی / تالیف زهرا رحیمیان.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۹ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۲۸-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : کودکان درخود مانده — ایران — آموزش و پرورش — مصور
‏موضوع : Autistic children — Education — Iran — Pictorial works
‏موضوع : ‏‫کتاب‌های مصور برای کودکان — ایران
‏موضوع : Picture books for children — Iran
‏موضوع : ادراک بصری در کودکان — ‏‫راهنمای آموزشی (پیش‌دبستانی)
‏موضوع : Visual perception in children — Study and teaching (Preschool)
‏رده بندی کنگره : ‏‫LC۴۷۱۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۷۱/۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۸۳۵۷۳۱

عنوان             :   زبان تصویر برای کودکان اتیسمی

مولف              :   زهرا رحیمیان

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                   قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان

شابک             :   ۰-۸۲۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.3 کیلوگرم