‏سرشناسه : مقصودی، عباس ، ۱۳۴۴-
‏عنوان و نام پديدآور : ریاضی عمومی ۱

مخصوص دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای، آزاد اسلامی و علمی کاربردی/ عباس مقصودی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۱۶ص.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۲۰-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۸۰۵۴۹۷

عنوان             :   ریاضی عمومی یک

مخصوص دانشجويان دانشگاه فني و حرفه اي، آزاد اسلامي و علمي كاربردي

مولف              :   عباس مقصودی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۴۴۰۰۰ تومان

شابک             :   ۴-۸۲۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸