عنوان             :   روش های چبیشف در تقریب عددی

مترجمان         :   امجد علی پناه- کاوه صادقی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت              :    ۱۶۰۰۰  تومان

شابک             :   ۰-۵۸۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸