عنوان             :   روایتی مدرن از چالش اندیشه­ ها

                         (خوانشی نقادانه از رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری)

مولف              :   فاطمه جعفری کمانگر

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۱-۵۴۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸