سرشناسه : چمی‌کارپور، مهدی، ‏‫۱۳۶۲ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : روانشناسی جنسیت: مردانگی و ترس از زنانگی/

مهدی چمی‌کارپور.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶۶ص.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۵۱-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۶۱] – ۱۶۶.
‏عنوان دیگر : مردانگی و ترس از زنانگی.
‏موضوع : امور جنسی
‏موضوع : Sex (Psychology)
‏رده بندی کنگره : ‏‫HQ۳۱‏‫/چ۸ر۹ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۰۶/۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۷۸۴۱۵

عنوان             :   روانشناسی جنسیت(مردانگی و ترس از زنانگی)

مولف              :   مهدی چمی کارپور

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۴-۶۵۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸