روانشناسی برای مردم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۲۸۵صفحه وزیری

سرشناسه : عبدالحسین‌زاده، عباس، ‏‫۱۳۴۷ -‏‏‏
‏عنوان و نام پدیدآور : روانشناسی برای مردم / تالیف عباس عبدالحسین‌زاده.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۸۵ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱۰-۶۰-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : روان‌شناسی
‏موضوع : Psychology
‏رده بندی کنگره : ‏‫BF۱۲۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۱۵۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۴۵۱۱۳۲
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

عنوان             :   روانشناسی برای مردم

نویسنده          :   عباس عبدالحسین زاده

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   عباس عبدالحسین زاده

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۰-۰۶۰-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸