عنوان             :   رد پای لحظه‌ها‏‫

نویسنده          :   فوزیه علی‌پور‌کنگی

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   محمد معلمی

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                      قیمت: ۸۰۰۰  تومان

شابک             :   ۷-۴۲۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸