سرشناسه : وارسته ، سمیرا، ۱۳۵۲-
‏عنوان و نام پديدآور : راه فرار
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ۱۳۹۴.
‏مشخصات ظاهری : ۲۲۲ ص.؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س م.
‏شابک : ‏‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۲۹۳-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۵۳۱۸۴