راهنمای Water GEMS

۲۸۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته1نسخه

توضیحات

۲۸۰صفحه وزیری

عنوان و نام پدیدآور : راهنمای WaterGEMS Connect Edition V10/مترجم سیدکاظم شعیب.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۷۹ص.: مصور،جدول،نمودار.
‏شابک : ۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۰۶-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی : Help WaterGEMS Connect Edition V 10.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه:ص.۲۷۶.
‏موضوع : آب بخشی — نرم‌افزار
‏موضوع : Water — Distribution–Software
‏موضوع : آب — مهندسی — نرم‌افزار
‏موضوع : Hydraulic engineering — Software
‏موضوع : آب — مصرف — نرم‌افزار
‏موضوع : Water consumption–Software
‏موضوع : شبکه آب‌رسانی — طرح و ساختمان — نرم‌افزار
‏موضوع : Waterworks — Design and construction — Software
‏شناسه افزوده : شعیب، سیدکاظم، ‏‫۱۳۵۵ -‏‏‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫TD۴۸۲‏‫
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۲۸/۱۴۴۰۲۸۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۵۱۰۷۵۴
‏وضعیت رکورد : فیپا

عنوان             :   راهنمای Water GEMS

مترجم            :   سید کاظم شعیب

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   رحیم آدینه زاده

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۸-۰۰۶-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.5 کیلوگرم