عنوان             :   راهنمای طراحی زندانها

مولفین            :   علی امامی، حسین شیخی فر

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   حسین شیخی فر

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                         قیمت:  ۱۷۰۰۰ تومان

شابک             :   ۶-۴۴۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸