عنوان             :   دگرگونی در کارکردهای حکومت در فضای مجازی

مولف              :   جواد حسن زاده

ناشر               :   آرنا

ناظر چاپ        :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                               قیمت:   ۱۳۰۰۰  تومان

شابک             :   ۶-۴۱۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸