‏سرشناسه : آسترکی، آذین‫، ۱۳۶۳‏-
‏عنوان و نام پديدآور : دگردیسی روستا به شهر و اثر آن بر کیفیت محیطی با مطالعه موردی روستای اران (شهر رضوان‌شهر)/آذین آسترکی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۲ص.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۱۳-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : شهرنشینی — ایران — نمونه‌پژوهی
‏موضوع : Urbanization — Iran — Case studies
‏موضوع : سیاست شهری — ایران — نمونه‌پژوهی
‏موضوع : Urban policy‪ — Iran — Case studies
‏رده بندی کنگره : ‏‫HT۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۰۷/۷۶۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۷۸۱۶۱۳

عنوان             :   دگردیسی روستا به شهر و اثر آن بر کیفیت محیطی

با مطالعه موردی  روستای اران(شهر رضوانشهر)

مولف              :   آذین آسترکی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۶-۸۱۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸