سرشناسه : محمدپور، امیرعباس، ‏‫۱۳۷۷‏-
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫دوم شخص بی‌مخاطب/‏‫

شاعر امیرعباس محمدپور.

‏مشخصات نشر : ‏‫تهران: ‏‫نیک مهر، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۶ص.
‏شابک : :۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۷۶-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۴۲۹۶۳۹
‏وضعيت ركورد : فیپا

عنوان             :   دوم شخص بی مخاطب

پدیدآور           :   امیرعباس محمدپور

ناشر               :   نیک مهر

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۸-۷۶-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸