برای دانلود رایگان کلیک کنید

سرشناسه : خامسی، سیده مریم، ‏‫۱۳۷۱ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : دست درازتر از پا/ سیده‌مریم خامسی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۰ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۵۹-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : قطعه‌های ادبی فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : *Literary passages, Persian — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۲ /الف۷۵۳د۵ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۸/۸۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۹۲۶۲۶

دست درازتر از پا

سیده مریم خامسی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۸۵۰۰ تومان

شابک: ۹-۵۹-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸