در مسیر خلاقیت (رنگ، موسیقی و بازی های آموزشی رایانه ای)  

توضیحات

۱۵۰صفحه وزیری

‏سرشناسه : توسلی، امیرداریوش، ‏‫۱۳۵۸‏‏‏‏‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : در مسیر خلاقیت : رنگ، موسیقی و بازی‌های آموزشی رایانه‌ای/مولف امیرداریوش توسلی ؛ ویراستار علمی مجید پاکدامن.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۹ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۳۹-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏عنوان دیگر : رنگ، موسیقی و بازی‌های آموزشی رایانه‌ای.
‏موضوع : خلاقیت در کودکان
‏موضوع : Creative ability in chidren
‏موضوع : خلاقیت هنری
‏موضوع : Creation (Literary, artistic, etc.)‪
‏موضوع : کودکان — موسیقی و آواز
‏موضوع : Children — Songs and music
‏موضوع : بازی‌های کامپیوتری
‏موضوع : Computer games
‏شناسه افزوده : پاکدامن، مجید، ‏‫۱۳۴۳ – ‏، ویراستار
‏رده بندی کنگره : ‏‫BF۷۲۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۱۵۳/۳۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۸۸۶۳۳۰

عنوان             :   در مسیر خلاقیت (رنگ، موسیقی و بازی های آموزشی رایانه ای)

مولف              :   امیرداریوش توسلی

ویراستار علمی :   مجید پاکدامن

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۳۶۰۰۰ تومان

شابک             :   ۶-۸۳۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸