سرشناسه : رئوفی‌زاده، محمد، ‏‫۱۳۷۲‏‏‏‏‏-
‏عنوان و نام پديدآور : در اوج اناالله / محمد رئوفی‌زاده.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۵۸ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶۸۶۱-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : خاقانی، بدیل‌بن علی، ۵۲۰ – ۵۹۵ق. — نقد و تفسیر
‏موضوع : Khaqani, Badil ibn Ali — Criticism and interpretation
‏موضوع : شعر فارسی — قرن‏‫ ۶ق.‏
‏موضوع : Persian poetry — 12th century
‏موضوع : شعر فارسی — قرن‏‫ ۶ق.‏ — تاریخ و نقد
‏موضوع : Persian poetry — 12th century — History and criticism
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۴۸۷۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۶۰۲۸۵۴۷

عنوان             :   در اوج اناالله

مولف              :   محمد رئوفی زاده

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۵۲۰۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۸۶۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸