سرشناسه : س‍ان‍د، ژرژ،‏‫ ۱۸۰۴ – ‏۱۸۷۶م‌.‏، مستعار
Sand, George
‏عنوان و نام پديدآور : داستان‌هایی از یک مادربزرگ/ نویسنده ژرژ ساند؛ مترجم مهری زیبایی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر‏‫،۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ۲۷۱ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۸۳-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:‌Contes d’une grand-mère.
‏موضوع : داستان‌های فرانسه — قرن ۱۹م.
‏موضوع : French fiction — 19th century
‏شناسه افزوده : زیبایی، مهری، ‏‫۱۳۵۷ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫PQ۲۳۴۶/د۲۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸۴۳/۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۸۳۲۰۵۳

داستان‌هایی از یک مادربزرگ

ژرژ ساند

مترجم: مهری زیبایی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۷

طرح جلد:

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۴-۸۳-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸