عنوان و نام پديدآور : داده‌متن‌کاوی‏‫/‏‫ نویسنده [صحیح: ویراستاران چاروسی. آگروال، چنگ‌شیانگ جای]؛ ‏‫مترجم سیده‌مریم علی‌کوثری.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۹۰ ص.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۷۷-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Mining text data, c2012.‎
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه.
‏موضوع : داده‌کاوی
‏موضوع : Data mining
‏شناسه افزوده : آگروال، ‏‫چارو سی.‏، ‏‫‏۱۹۷۰ – م.، ویراستار
‏شناسه افزوده : Aggarwal, Charu C.
‏شناسه افزوده : جای، چنگ‌شیانگ، ویراستار
‏شناسه افزوده : Zhai, ChengXiang
‏شناسه افزوده : علی‌کوثری، سیده‌مریم، ‏‫۱۳۶۰ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫QA۷۶/۹ /د۲‏‫د۲ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۰۰۶/۳۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۰۴۰۲۵۹

عنوان             :   داده متن کاوی

مترجم            :   سیده مریم علی کوثری

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت:  ۳۴۰۰۰ تومان

شابک             :   ۴-۶۷۷-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸