عنوان             :   خیال می­ بافم (مجموعه اشعار)

نویسنده          :   الهام شوقی­ نیا

ناشر               :   نیک مهر

طرح جلد         :   علیرضا شوقی­ نیا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۵-۳۱-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸