شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۶۱۲-۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۶۸۳۴۰۸
‏عنوان و نام پديدآور : حقوق مالیه عمومی در گذر از تاریخ ایران /فاطمه شجاعی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰۱ ص.
‏یادداشت : کتابنامه: ص.۱۹۵-۲۰۱.
‏موضوع : مالیه عمومی — ایران — تاریخ
‏موضوع : Finance, Public — Iran — History
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۶/۵۵
‏رده بندی کنگره : ‏‫HJ۱۳۱۸/ش۳ح۷ ۱۳۹۶
‏سرشناسه : شجاعی، فاطمه، ‏‫۱۳۴۶ -‏
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا

عنوان             :   حقوق مالیه عمومی در گذر از تاریخ ایران

مولف              :   فاطمه شجاعی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۶

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت               :    ۱۷۰۰۰  تومان

شابک             :   ۵-۶۱۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸