حقوق اساسی تطبیقی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته3نسخه

توضیحات

۲۰۰صفحه  وزیری

شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۳۳-۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۳۸۸۰۴
‏عنوان و نام پدیدآور : حقوق اساسی تطبیقی(عرف اساسی در حقوق ایران و انگلستان)/ مهران صادقیان.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۸ ص.
‏یادداشت : کتابنامه:ص.۱۸۹ – ۱۹۸.
‏موضوع : عرف اساسی — ایران
‏موضوع : Constitutional conventions — Iran
‏موضوع : عرف اساسی — انگلستان
‏موضوع : Constitutional conventions — Great Britain
‏موضوع : حقوق اساسی — انگلستان
‏موضوع : Constitutional law — Great Britain
‏موضوع : حقوق اساسی — ایران
‏موضوع : Constitutional law — Iran
‏موضوع : حقوق تطبیقی
‏موضوع : Comparative law
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۴۲/۵۵۰۲۹۲
‏رده بندی کنگره : ‏‫۰‏‫KMH۲۶۲/ص۲ح۷ ۱۳۹۷
‏سرشناسه : صادقیان، مهران، ‏‫۱۳۷۳ – ‏
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا

عنوان             :   حقوق اساسی تطبیقی (عرف اساسی در حقوق ایران و انگلستان)

مولف              :   مهران صادقیان

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۷

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۷-۷۳۳-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.5 کیلوگرم