برای دانلود رایگان کلیک کنید

سرشناسه : محمدی، طاهره، ‏‫۱۳۶۶ -‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : حریم یک نیلوفر/ طاهره محمدی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک‌مهر، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۲ ص.؛ ‏‫.م‌س۲۱×۱۴
‏فروست : رنگین‌کمان شعر و داستان.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۷۱-۱
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : PIR۸۳۶۱ /ح۷۶۳۷‫ح۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۷۴۸۶۶۴

رنگین کمان شعر و داستان

حریم یک نیلوفر

طاهره محمدی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۶

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

شابک:۱-۷۱-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸