‏سرشناسه : شاکری، یونس، ‏‫۱۳۶۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : جایگاه و کاربرد منظر، فضاها و مبلمان شهری در برنامه‌ریزی شهرها/ مولفین یونس شاکری، سیدمحمود دستغیبی، عزیزالله خورشیدی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ‫۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۵۵ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۱۳۵-۹
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : ‏‫زیبا‌سازی شهری
‏موضوع : ‏‫زیبا‌سازی شهری — ایران
‏موضوع : مبلمان فضا‌های باز
‏موضوع : شهرسازی — ‏‫طرح و برنامه‌ریزی
‏شناسه افزوده : دستغیبی، سیدمحمود، ‏‫۱۳۵۶ – ‏
‏شناسه افزوده : خورشیدی، عزیزاله، ‏‫۱۳۴۹ – ‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫NA۹۰۵۲/ش۲ج۲ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۷۲۹
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۳۶۱۲۶۲۲