عنوان             :   تیرها ، قاب ها و نمودارهایشان

نویسنده          :   سعید تقی زاده

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۲

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۸-۴۵-۷۰۲۶-۶۰۰-۹۷۸