عنوان             :   توسعه روستایی و چالش هاي فراروی آن

مولف              :   محمدصادق علیائی

ناشر               :   آرنا

ناظرچاپ         :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۰-۳۱۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸