توسعه روستایی و چالش های فراروی آن

۲۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته1نسخه

توضیحات

صفحه وزیری

عنوان             :   توسعه روستایی و چالش های فراروی آن

مولف              :   محمدصادق علیائی

ناشر               :   آرنا

ناظرچاپ         :   مهدی اکبری

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۰-۳۱۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.4 کیلوگرم