سرشناسه

:

محمدی، بهنام، ‏۱۳۶۳ شهریور -‏

‏عنوان و نام پديدآور

:

توسعه؛ تعاون و کارآفرینی/ تالیف و گردآوری بهنام محمدی.

‏مشخصات نشر

:

تهران: نیک مهر‏، ۱۳۹۸.

‏مشخصات ظاهری

:

۱۷۶ص.؛ ‏۱۴/۵×۲۱/۵ س‌م.

‏شابک

:

۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶۵۹-۱

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏موضوع

:

تعاونی‌ها

‏موضوع

:

Cooperative societies

‏موضوع

:

کارآفرینی — ایران

‏موضوع

:

Entrepreneurship — Iran

‏موضوع

:

تعاون

‏موضوع

:

Cooperation

‏رده بندی کنگره

:

HD۲۹۶۳‏

‏رده بندی دیویی

:

۳۳۴

‏شماره کتابشناسی ملی

:

 ۶۰۴۲۶۶۱


توسعه، تعاون و کارآفرینی

تالیف و گردآوری: بهنام محمدی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۸

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۲۵۰۰۰  تومان

شابک: ۱-۵۹-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸