سرشناسه : ضیائی فشمی، ملیحه، ‏‫۱۳۳۹ -‏
Ziaei Fashami, Maliheh
‏عنوان و نام پديدآور : تمنای عشق/ملیحه ضیائی‌فشمی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۹۰ ص.
‏شابک : :۹۷۸-۶۲۲-۲۹۱-۰۲۲-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۵۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۷۵۶۸۴۴۳
‏وضعيت ركورد : فیپا

عنوان             :   تمنای عشق

نویسنده          :   ملیحه ضیائی فشمی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۴۰۰

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه

شابک             :   ۸-۰۲۲-۲۹۱-۶۲۲-۹۷۸