برای دانلود رایگان کلیک کنید

عنوان             :   تصمیم­ گیری چند معیاره فازی(استفاده عملی در تجارت)

مولف              :   نیما جورابلو

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه       قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۵-۵۶۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸