عنوان             :   تست هاي استاندارد: آمادگي جسماني آكادميك

مولف              :   امین رعیت

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۴

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه                            قیمت: ۱۷۰۰۰  تومان

شابک             :   ۷-۴۳۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸