سرشناسه : طالبی، پگاه، ‏‫۱۳۶۷ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : ترکیب تولید و تئوری محدودیت‌ها/مولفین پگاه طالبی، محمد نعمتی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۴ .
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۹ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۳۶۰-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه :‌ص. ۹۶ – ۹۹.
‏موضوع : ‏‫نظریه محدودیت‌ها (مدیریت)
‏موضوع : بهره‌وری — مدیریت
‏موضوع : برنامه‌ریزی منابع تولید
‏شناسه افزوده : نعمتی، محمد، ‏‫۱۳۶۹ -‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۶۹ /ن۶ط۲۳ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۰۳۶
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۳۹۵۱۰۷۴