سرشناسه : توکل، مهوش، ‏‫۱۳۵۷ –
‏عنوان و نام پديدآور : ترس را باور کن! / مهوش توکل.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫٬ ۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۲ ص. ؛ ‏‫‏۱۴/۵×۲۱/۵س‌م.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۱۲۶-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : واژه‌ نامه.
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۳۷ /و۷۳ت۴ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۹۷۶۱۲