عنوان             :   ترانزیستورها و سنسورهای مبتنی بر کربن

مولفان            :   محمد باقری – دانیال ظریفی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت            :   ۱۹۰۰۰  تومان

شابک             :   ۹-۵۸۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸