تحول در نظام بانکی با رویکرد تولید و اشتغال

۲۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته2نسخه

توضیحات

۲۰۴صفحه وزیری

سرشناسه : عرب یارمحمدی، محمدعلی، ‏‫۱۳۵۷ – ‏
‏عنوان و نام پدیدآور : تحول در نظام بانکی با رویکرد تولید و اشتغال/

محمدعلی عرب‌یارمحمدی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۰۴ ص.
‏شابک : ۳-۷۹۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : کار و اشتغال
‏موضوع : Work
‏موضوع : اقتصاد کار
‏موضوع : Labor economics
‏موضوع : بانک و بانکداری
‏موضوع : Banks and Banking
‏موضوع : امور مالی– جنبه‌های اجتماعی
‏موضوع : Finance– Social aspects
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۴۹۰۳‏
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۱/۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۷۳۳۹۱۴

عنوان             :   تحول در نظام بانکی با رویکرد تولید و اشتغال

مولف              :   محمدعلی عرب یارمحمدی

ناشر               :   آرنا

ویراستار علمی :   ندا قاسمی

طرح جلد         :   مسعود امیری

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۳-۷۹۹-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.4 کیلوگرم