تحلیل احساسی و مزایای آن در شبکه‌های اجتماعی

۱۰۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۱۰۴صفحه وزیری

سرشناسه : سپه‌وند، فروزان‏‫، ‏‫۱۳۷۱‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : تحلیل احساسی و مزایای آن در شبکه‌های اجتماعی /

فروزان سپهوند.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۴ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۹۶۰-۷
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص.[۹۵] – ۱۰۴.
‏موضوع : شبکه‌های اجتماعی پیوسته — جنبه‌های روان‌‌شناسی
‏موضوع : ‏‫Online social networks– Psychological aspects
‏موضوع : توییتر
‏موضوع : Twitter
‏موضوع : پردازش زبان طبیعی
‏موضوع : Natural language processing (Computer science)
‏موضوع : فارسی — داده‌پردازی
‏موضوع : Persian language — Data processing
‏موضوع : هوش مصنوعی
‏موضوع : Artificial intelligence
‏رده بندی کنگره : ‏‫HM۷۴۲‏
‏رده بندی دیویی : ‏‫۰۰۶/۷۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۳۰۱۸۳۳

عنوان             :   تحلیل احساسی و مزایای آن در شبکه‌های اجتماعی

مولف              :   فروزان سپه وند

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه                   قیمت:   ۳۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۹۶۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.3 کیلوگرم