‏عنوان و نام پديدآور : تحقیق و نوآوری آموزشی باز طراحی آموزش و پرورش به سوی سیستم‌های یادگیری نوآور/ تالیف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی؛ مترجمین صادق ملکی‌آوارسین، محمد رزمیان.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۲۲ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۰۱-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Schooling redesigned : towards innovative learning systems, 2015.
‏یادداشت : کتابنامه:ص.۱۲۲.
‏موضوع : یادگیری
‏موضوع : Learning
‏موضوع : تدریس اثربخش
‏موضوع : Effective teaching
‏موضوع : آموزش و پرورش — نوآوری
‏موضوع : Educational innovations
‏شناسه افزوده : م‍ل‍ک‍ی‌ آوارس‍ی‍ن‌، ص‍ادق‌، ۱۳۴۵ -، مترجم
‏شناسه افزوده : رزمیان، محمد، ‏‫۱۳۶۰ – ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
‏شناسه افزوده : Organisation for Economic Co-operation and Development
‏رده بندی کنگره : ‏‫LB۱۰۶۰/ت۳ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۷۰/۱۵۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۱۷۴۳۳۹

عنوان             :   تحقیق و نوآوری آموزشی، باز طراحی آموزش و پرورش به سوی سیستم های

یادگیری نوآور

مترجمین        :   صادق ملکی آوارسین- محمد رزمیان

ناشر               :   آرنا

طرح جلد         :   ماندانا حاجبی

چاپ               :   اول ۱۳۹۷

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه              قیمت:  ۱۴۰۰۰ تومان

شابک             :   ۶-۷۰۱-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸