سرشناسه : درویشی، وحید، ‏‫۱۳۶۷ -‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور : بی‌‌تاب/ وحید درویشی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۸ ص.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۰۹۵-۶
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی — قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۳۴۳/ر۸۳۸ب۹ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۵۹۳۶۶