سرشناسه : مشایخی پور ساردوئی، بهنام، ‏‫۱۳۷۰ –
‏عنوان و نام پديدآور : بودنبورگ و قطار عاشقی/ بهنام مشایخی.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۴ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۹۸۶-۵۵-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های کوتاه فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Short stories, Persian — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۸۲۸۴۰۱

بودنبورگ و قطار عاشقی

نویسنده: بهنام مشایخی

ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۸

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۳-۵۵-۸۹۸۶-۶۰۰-۹۷۸