عنوان             :   به فراوانیِ تمامیِ نقطه­ ها (مجموعه شعر)

نویسنده          :   شیرین جمالی نژاد

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۵

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

قیمت               :   ۹۰۰۰ تومان

شابک             :   ۷-۵۲۲-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸