سرشناسه : مجتهدی، مجید، ‏‫۱۳۴۰ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : بستنی یخی/ مجید مجتهدی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۸ ص.
‏شابک : ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۱۳۴-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۱ /ج۲۳‏‫ب۵ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۱۲۵۱۵