بررسی کمیت و کیفیت منابع آب دشت سیستان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته5نسخه

توضیحات

۱۵۲صفحه وزیری

‏سرشناسه : وکیلی تجره، فرزانه‏‫، ‏‫۱۳۶۲‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : بررسی کمیت و کیفیت منابع آب دشت سیستان /

فرزانه وکیلی‌تجره، خسرو شهبازی، بهنام ریگی‌لادز.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۲ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶۸۹۵-۲
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : آب، منابع — ایران‏‫ — دشت سیستان
‏موضوع : Water-supply — Iran — Sistan Plain
‏موضوع : آب، منابع — ایران — رود هیرمند
‏موضوع : Water-supply — Iran — Helmand River
‏موضوع : آب، منابع — ایران — رود سیستان
‏موضوع : Water-supply — Iran — Sistan River
‏موضوع : رودها — ایران — سیستان و بلوچستان
‏موضوع : ‏‫Rivers — Iran — Sistan and Baluchestan
‏موضوع : آب — ایران — رود هیرمند — کیفیت — ارزشیابی
‏موضوع : Water quality– Iran — Helmand River– Evaluation
‏موضوع : آب — ایران — رود سیستان — کیفیت — ارزشیابی
‏موضوع : Water quality — Iran — Sistan River– Evaluation
‏شناسه افزوده : ریگی لادز، بهنام، ‏‫۱۳۶۷‏-
‏شناسه افزوده : ‏‫شهبازی، ‏‫خسرو، ‏‫۱۳۴۲‏-
‏رده بندی کنگره : ‏‫GB۷۹۲‏‫
‏رده بندی دیویی : ‏‫۵۵۳/۷۸۰۹۵۵۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۶۱۹۴۲۶۹

عنوان             :   بررسی کمیت و کیفیت منابع آب دشت سیستان

مؤلفان            :   فرزانه وکیلی تجره ، خسرو شهبازی  ،  بهنام ریگی لادز

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه          قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

شابک             :   ۲-۸۹۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.4 کیلوگرم