‏سرشناسه : کلیجی کردکلا، رینب، ‏‫۱۳۶۱‏-
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه آموزش رفتار شهروندی با تعهد سازمانی

(با مطالعه موردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل)/

مولفان زینب کلیجی‌کردکلا ، لادن سلیمی.

‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۹ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۷۹۰-۰
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص.۹۳.
‏موضوع : رفتار سازمانی — ایران — نمونه‌پژوهی
‏موضوع : Organizational behavior — Iran — Case studies
‏موضوع : ‏‫تعهد سازمانی — ایران — نمونه‌پژوهی
‏موضوع : Organizational commitment — Iran — Case studies
‏شناسه افزوده : سلیمی، لادن، ‏‫۱۳۴۵‏-
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۵۸/۷‏‫
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۳۰۰۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۶۹۷۴۵۸

عنوان             :   بررسی رابطه آموزش رفتار شهروندی با تعهد سازمانی

مولفان            :   زینب کلیجی کردکلا- لادن سلیمی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

شابک             :   ۰-۷۹۰-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸