برای گفتن

۶۰,۰۰۰ تومان

موجود

توضیحات

۷۵صفحه رقعی

سرشناسه : رامش‌جان، مهران، ‏‫۱۳۴۱ -‏‏‏
‏عنوان و نام پدیدآور : ‏‫… برای گفتن (مجموعه شعر)/‏‫ مهران رامش‌جان.
‏مشخصات نشر : تهران: نیک مهر، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۷۵ ص.
‏فروست : ‏‫رنگین‌کمان شعر و داستان.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۸۷-۹۶-۴
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۴۵ /الف۸۵۵ب۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۴۹۶۹۱۷۱

 


رنگین کمان شعر و داستان

 …برای گفتن

مجموعه شعر

مهران رامش­جان

 ناشر: نیک مهر

چاپ: اول ۱۳۹۶

طرح جلد: مسیحا رامش جان

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۴-۹۶-۸۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.2 کیلوگرم