‏سرشناسه : میرزایی، زهرا، ‏‫۱۳۷۳-
‏عنوان و نام پديدآور : باور یک عشق/زهرا میرزایی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۴۵ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۴۸-۸
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : داستان‌های فارسی — قرن ۱۴
‏موضوع : Persian fiction — 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۳۶۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۵۹۳۷۴۴۹

عنوان             :   باور یک عشق

نویسنده          :   زهرا میرزایی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه          قیمت: ۵۲۰۰۰ تومان

شابک             :   ۸-۸۴۸-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸


درباره کتاب:

باور يک عشق کتابي است در مورد مظلوميت و دردهای يک کشور صداي فرياد افغانستان عزيز است که بايد به گوش برسد.

اين کتاب حاوي درد و مظلومیت‌های يک ملت است به نام افغانستان

باور يک عشق داستان زندگي من و توي افغانستاني است. نيلوفر دختري که خود را و آرزوهایش را لگد شده می‌دید می‌خواست فرياد بکشد از بی‌عدالتی‌های مهاجرت و بی‌انصافی‌های روزگار که بر وي تحويل می‌شد نیلوفر دختري که با مادرش زندگي می‌کرد و کاملاً زندگي امروزي داشت.

مادر نيلوفر ازدواج مجدد داشت و زندگي نيلوفر قرباني زندگي پنهاني مادرش می‌شود.

يحيي برادرزاده شوهر افروز براي عمل چشم‌هایش از کابل به ايران می‌آید او پزشک اطفال و متأهل است و ۳۵ سال سن دارد .

نيلوفر ۲۲ ساله  سال دوم رشته زنان اما انصراف از دانشگاه است که قرار ازدواجش را با سعيد که يکي از آشناهای آن‌هاست و از خارج آمده گذاشته و مجبور می‌شود با يحيي ازدواج کند.

نيلوفر از افغانستان بيزار است و از مليت خود چرا چون هميشه ضربه خورده اما مدتي بعد به افغانستان می‌رود.

هرکس که فکر می‌کند افغانستان و افغان بودن گناه است یک‌بار اين کتاب را بخواند و به عشقي که نيلوفر به آن رسيد او هم  شايد برسد.