باورها و عقاید در متون عرفانی

۲۴۰,۰۰۰ تومان

موجود

تعداد فروش رفته21نسخه

توضیحات

۲۴۱صفحه رقعی

‏سرشناسه : یعقوبی کاربندی، بابک، ‏‫۱۳۵۴‏-
‏عنوان و نام پدیدآور : باورها و عقاید در متون عرفانی /‏‫ بابک یعقوبی‌کاربندی.
‏مشخصات نشر : تهران: آرنا‏‫، ‏‫۱۳۹۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۴۱ ص.
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶-۸۶۵-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۲۴۹] – ۲۵۰.
‏موضوع : ادبیات عامه ایرانی — ‏‫متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : ‏‫Folk literature, Iranian — Early works to 20th century
‏موضوع : س‍ورآب‍ادی‌، ع‍ت‍ی‍ق‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ‏‫ – ‏۴۹۴ق . تفسیر سورآبادی — نقد و تفسیر
‏موضوع : نجم رازی ، عبدالله بن محمد ، ۵۷۰؟- ۶۵۴ق . م‍رص‍اد‌ال‍ع‍ب‍اد م‍ن‌ال‍م‍ب‍داء ال‍ی‌ال‍م‍ع‍اد — نقد و تفسیر
‏موضوع : تفاسیر اهل سنت — قرن ۵ق.
‏موضوع : Qur’an — *Sunnite Hermeneutics — 11th century
‏موضوع : عرفان — متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : Mysticism — Early works to 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۳۹۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۸فا۰/۹۹
‏شماره کتابشناسی ملی :  ۶۰۵۱۷۷۹

عنوان             :   باورها و عقاید در متون عرفانی

مولف              :   بابک یعقوبی کاربندی

ناشر               :   آرنا

چاپ               :   اول ۱۳۹۸

شمارگان         :   ۱۰۰۰ نسخه

شابک             :   ۵-۸۶۵-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸

توضیحات تکمیلی

وزن 0.5 کیلوگرم