‏سرشناسه

:

گنجعلی، حمیدرضا، ‏۱۳۶۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-

‏عنوان و نام پديدآور

:

بانوی خیال / حمیدرضا گنجعلی.

‏مشخصات نشر

:

تهران: آرنا‏، ۱۳۹۹.

‏مشخصات ظاهری

:

۱۱۹ ص.

‏شابک

:

۹۷۸-۶۰۰-۳۵۶۹۸۶-۷

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏موضوع

:

شعر فارسی– قرن ۱۴

‏موضوع

:

Persian poetry — 20th century

‏رده بندی کنگره

:

PIR۸۳۵۹

‏رده بندی دیویی

:

۸فا۱/۶۲

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۷۳۹۱۳۶۳

‏وضعيت ركورد

:

فیپا

عنوان             :   بانوی خیال

نویسنده          :   حمیدرضا گنجعلی

ناشر               :   آرنا    

چاپ               :   اول ۱۳۹۹

شمارگان         :   ۵۰۰ نسخه         

شابک             :   ۷-۹۸۶-۳۵۶-۶۰۰-۹۷۸